Szabályok és feltételek

Szabályok és feltételek

  1. Általános feltételek

1 Joghatóság

2 Szerződéskötés

3 Az áruk visszaküldésének költségei lemondás esetén

4 Árak és fizetési feltételek

5 Szállítási feltételek és a szállítás

6 Felelősség a hibákért

7 Alkalmazandó jog

  1. Ügyfél információ

1 Ügyfél azonosító adatai

2 Információ az áruk vagy szolgáltatások alapvető jellemzőiről

3 Tájékoztatás a szerződés megkötéséről

4 Fizetési és szállítási információk

5 Tájékoztatás a szerződés megkötéséhez vezető technikai lépésekről

6 Tájékoztatás a beviteli hibák elkerülését szolgáló technikai eszközökről.

7 Tájékoztatás a szerződéskötéshez elérhető nyelvekről

  1. Általános feltételek

1 Joghatóság

1.1 Az IBD International Brand Discount (a továbbiakban: eladó) jelen feltételei vonatkoznak minden olyan szerződésre, amelyet egy fogyasztó vagy vállalkozó (a továbbiakban: vevő) köt az eladóval a kínált árukkal és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. web áruházában.

1.2 Felhasználó a jelen általános szerződési feltételek értelmében minden olyan természetes személy, aki jogügyletet köt, jelen általános szerződési feltételek értelmében vállalkozó bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személy, amely jogügylet megkötésével kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységet folytat.

2 Szerződéskötés

2.1 Az eladó web áruházában megjelenített termék nem minősül az eladó kötelező ajánlatának, hanem az ügyfél jogilag kötelező érvényű vételi ajánlatának benyújtására szolgál.

2.2 A vásárló az eladó által biztosított online áruházban található integrált megrendelőlap segítségével adhatja le megrendelését. A személyes adatok megadását követően, a vásárló a kosárban elhelyezett árukra vonatkozó megrendelési folyamat során az elküld gombra kattintva jogilag kötelező érvényű szerződéses rendelést nyújt be.

2.3 A megrendelés feldolgozása és az ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel általában e-mailben és automatizált rendelés feldolgozás útján történik. A vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a megrendeléssel kapcsolatban megadott e-mail címe helyes és elegendő legyen a közte és az eladó közötti üzenettovábbításhoz. SPAM szűrők használatakor a vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az eladó vagy egy kijelölt harmadik fél e-mailben fel tudja venni a kapcsolatot a vásárlóval a megrendeléssel kapcsolatos információkkal.

3 A visszaküldés költségei az elállási jog gyakorlásakor

Ha a vásárlónak elállási joga van, úgy az elállási jog gyakorlása esetén a szokásos visszaküldési költséget kell vállalni.

4 Árképzés és fizetési feltételek

4.1 Az eladó által feltüntetett árak BGN, levában kifejezett végárak, és tartalmazzák a kötelezően fizetendő általános forgalmi adót. Adott esetben a további szállítási és kezelési költségek az adott termékleírásban kerülnek feltüntetésre.

4.2 Az ügyfél választhat a fizetési módok közül.

  • Fizetés készpénzben (futárnak kézbesítéskor) – Fizetés a futár általi kézbesítéskor vagy a kézbesítő irodákban történik.
  • Fizetés bankkártyával/hitelkártyával online.

5 Szállítási feltételek és a szállítás

5.1 Az áru kiszállítása a vevő által választott szállítási móddal és a vevő által megadott szállítási címre vagy futárirodára történik. A tranzakció feldolgozása szempontjából csak a vásárlási folyamat során megadott szállítási cím releváns. Cégünk Speedy és Econt futárokkal dolgozik.

5.2 Abban az esetben, ha a fuvarozó cég az árut egy sikertelen kézbesítési kísérlet után visszaküldi az eladónak, minden költség a vevőt terheli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél az átvétel megtagadásával él elállási jogával, ha nem felelős a szállítás ellehetetlenüléséhez vezető körülményért, vagy ha nem tudja elfogadni a felajánlott szolgáltatást, kivéve, ha az eladó ésszerű időn belül tájékoztatta őt a szolgáltatásról.

5.3 Az Eladó minden ésszerű lépést megtesz az áru kiszállítása érdekében. Az áru hiánya vagy csak részleges elérhetősége esetén a vevőt haladéktalanul értesítjük, és az ellenszolgáltatást haladéktalanul visszatérítjük.

6 Felelősség a hibákért

Jogi felelősség érvényesül.

7 Alkalmazandó jog

7.1 A felek minden jogviszonyára Bulgária törvényei vonatkoznak, kivéve az ingó javak nemzetközi vásárlására vonatkozó jogszabályokat. Ez a jogválasztás csak akkor érvényes, ha a biztosított védelmet nem vonják vissza az ügyfél szokásos tartózkodási helye szerinti ország vis maior rendelkezései.

7.2 Ha az ügyfél Bulgáriában lakóhellyel rendelkező vállalkozóként, közjogi jogi személyként vagy különleges közjogi alapként jár el, a törvényes hely csak az eladó helye. Ha az ügyfél Bulgária területén kívül található, az Eladó bejegyzett székhelye az egyetlen joghatósági hely a jelen szerződésből eredő valamennyi vita esetében, ha a szerződés vagy a szerződésből eredő követelések átruházhatók a megrendelő szakmai és kereskedelmi tevékenységére. Az eladónak joga van a fent említett esetekben az ügyfél lakóhelye szerinti bírósághoz fordulni.

7.3 A szerződés nyelve a bolgár nyelv.

  1. Ügyfél információ

1 Az eladó személyazonosságára vonatkozó információ

IBD International Brand Discount

Egységes azonosító kódja: 206574210

BULGÁRIA, Szófia (főváros) megye, Fővárosi önkormányzat, 1700 Vitosha district, 14 Konstantin Petkanov str., fl.1, office 5.

Ügyvezetők

Wolfgang Elsen

Nina Simeonova

Tevékenységi köre

Áruk és gyógyászati termékek behozatala/kivitele, e-kereskedelem gyakorlása, licencek és szabadalmak birtoklása

Telefon: +359882621097

E-mail: info@ibdiscount.com

2 Információ az áruk vagy szolgáltatások alapvető jellemzőiről

Az áruk vagy szolgáltatások főbb jellemzői az eladó által biztosított megfelelő termékleírásból szerezhetők be.

3 Tájékoztatás a szerződés megkötéséről

A szerződés megkötése az eladó Általános Szerződési Feltételeinek 2. pontja szerint történik (lásd fent)

4 Fizetési és szállítási információk

Fizetés az Eladó Általános Szerződési Feltételeinek 4., kiszállítás 5. pontja szerint történik (lásd fent)

5 Tájékoztatás a szerződés megkötéséhez vezető technikai lépésekről

Az ajánlat beszállító online megrendelőlapján keresztül történő benyújtásához az ügyfélnek a következő technikai lépéseket kell végrehajtania:

5.0.1 A kívánt termék behelyezése a virtuális kosárba

5.0.2 Regisztráció az online áruházban felhasználónév és jelszó megadásával vagy – ha nincs aktuális ügyfélszámla – a rendelési adatok megadásával a megadott jelentkezési lapon

5.0.3 A kívánt számlázási és szállítási cím kiválasztása

5.0.4 A kívánt szállítási mód kiválasztása

5.0.5 A kívánt fizetési mód kiválasztása

5.0.6 Megrendelési információk összefoglalása

5.0.7 Megrendelés leadása

5.0.8 Megrendelés fizetése

5.1 Az eladó általi elfogadás az eladó Általános Szerződési Feltételeinek (lásd fent) 2.3 pontja szerint történik.

6 Tájékoztatás a beviteli hibák kijavításának technikai eszközeiről

Az ügyfelet kötelező rendelés elküldése előtt a vásárló a szokásos billentyűzet- és egérfunkciók segítségével bármikor javíthatja adatait. Ezenkívül, az összes bejegyzés ismét megjelenik egy megerősítő ablakban és normál egér- vagy billentyűzetfunkciókkal kijavítható.

7 Tájékoztatás a szerződéskötéshez elérhető nyelvekről

A szerződéskötéshez kizárólag magyar nyelv áll rendelkezésre.

Az Eladó vállalja, hogy a Vásárlók személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) által bevezetett követelményeknek megfelelően kezeli. A titoktartás- és adatvédelmi szabályzat itt található.