Adatvédelem és adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelem és adatvédelmi nyilatkozat


Adatvédelmi irányelvek

Örömmel értesültünk az érdeklődéséről vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem kiemelten fontos szerepet tölt be a Börner Distribution International GmbH vezetése számára. A Börner Distribution International GmbH internetes oldalainak használata személyes adatok megadása nélkül is lehetséges; azonban ha egy adatkezelő személyes adatokat szeretne kezelni, akkor ez szükségessé válhat. Ha a személyes adatok kezelése szükséges, és nincs jogszabályi alapja az adatkezelésre, akkor általában az érintett személy hozzájárulását kérjük meg.

A személyes adatok kezelése, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma mindig az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és a Börner Distribution International GmbH-re alkalmazandó országspecifikus adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban történik. Az adatvédelmi nyilatkozatunk segítségével szeretnénk tájékoztatni az általunk gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok természetéről, terjedelméről és céljáról a nagyközönséget. Ezenkívül az érintettek tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról az adatvédelmi nyilatkozatunkon keresztül.

Az adatkezelőként a Börner Distribution International GmbH számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy a webhelyünkön keresztül feldolgozott személyes adatok a legteljesebb védelmet élvezzék. Azonban az interneten keresztül történő adatátvitelnek általánosan vannak biztonsági hézagai, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintett szabadon dönthet arról, hogy más alternatív módon küldi el személyes adatait nekünk, például telefonon keresztül.

1. Definíciók

A Börner Distribution International GmbH adatvédelmi nyilatkozata az Európai jogalkotó által az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapul. Az adatvédelmi nyilatkozatunk olvasható és érthető kell legyen a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ezt biztosítandó, először szeretnénk elmagyarázni a használt fogalmakat.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között az alábbi fogalmakat használjuk:

a) Személyes adat

A személyes adat bármely olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (“adat alany”) kapcsolatos. Az azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen azonosító, például név, azonosítószám, helyadat, online azonosító vagy egy vagy több olyan tényező alapján, amely a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására vonatkozik.

b) Érintett személy

Érintett személy azonosítható vagy azonosíthatóvá tehető természetes személy, akinek a személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő kezeli.

c) Feldolgozás

A feldolgozás olyan művelet vagy műveletek összessége, amely(ek) automatizált vagy nem automatizált módon végrehajtott adatkezelési művelet(ek), mint például az adatgyűjtés, felvétel, rendezés, strukturálás, tárolás, átdolgozás vagy módosítás, lekérdezés, felhasználás, terjesztés, továbbítás által történő közzététele, összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

d) Adatkezelés korlátozása

A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése annak érdekében, hogy a jövőben azok feldolgozása korlátozott legyen.

e) Profilalkotás

Profilalkotás” azt jelenti, hogy az automatizált módon történő személyes adatok feldolgozása, melynek során az adatokat azért használják fel, hogy értékeljék egy természetes személy bizonyos személyes vonatkozásait, különösen annak munkahelyi teljesítményét, gazdasági helyzetét, egészségi állapotát, személyes preferenciáit, érdeklődési körét, megbízhatóságát, viselkedését, helyzetét vagy mozgását, vagy azokat előrejelezzék.

f) Pszeudonimizálás

Pseudonimizálás az a személyes adatok feldolgozásának módszere, amely során az adatokat oly módon dolgozzák fel, hogy azokat nem lehet többé konkrét személyhez kapcsolni további információk nélkül, feltéve hogy az ilyen további információkat külön tárolják és technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítják, hogy a személyes adatokat ne lehet azonosított vagy azonosítható természetes személyhez kapcsolni.

g) Vezérlő vagy a feldolgozásért felelős vezérlő

Az adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közjogi szerv, ügynökség vagy bármely más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; ha az ilyen kezelés céljait és eszközeit az Unió vagy a tagállam jogszabályai határozzák meg, az adatkezelőt vagy az ilyen jelölésének konkrét kritériumait az Unió vagy a tagállam jogszabályaiban előírhatják.

h) Adatfeldolgozó

“Processzor” egy olyan természetes vagy jogi személy, közintézmény, ügynökség vagy más testület, amely személyes adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében.

i) Címzett

Adott címzett az a természetes vagy jogi személy, közérdekű szerv, ügynökség vagy más szerv, akinek a személyes adatokat közölték, függetlenül attól, hogy harmadik félről van-e szó. Azonban azokat a közérdekű szerveket, amelyek a személyes adatokat az Unió vagy tagállam jogszabálya szerinti egy bizonyos vizsgálat keretében megkapják, nem kell címzettként kezelni; az adatok feldolgozása a megfelelő adatvédelmi előírásoknak megfelelően történik a feldolgozás céljaitól függően.

j) Harmadik fél

“Harmadik fél” olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy testület, amely a adatok tárgyává nem tevő személy, illetve a kezelő, az adatfeldolgozó és azokon kívüli személyek, akik a kezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felhatalmazása alapján jogosultak személyes adatokat kezelni.

k) Hozzájárulás

Az érintett hozzájárulása olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű nyilatkozat, vagy pozitív cselekedet útján kifejezett beleegyezése, amellyel hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

2. Név és címzettje a kezelőnek

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi törvények és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések értelmében a kezelő:

IBD International Brand Discount Ltd
14 Konstantin Petkanov str., fl.1, office 5
Bulgaria
Phone: +359882621097
Email: info@borner.bg

Börner Distribution International GmbH

Industriegebiet Börner 1

54526 Niederkail

Németország

Telefon: +49657595120

E-mail: service@boerner.de

Weboldal: www.boerner.de

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

A személyes adatok védelméért felelős tisztviselő (Data Protection Officer) a következő:

Thomas Lichter

Börner Distribution International GmbH

Industriegebiet Börner 1

54526 Niederkail

Germany

Telefon: +49657595120

E-mail: datenschutz@boerner.de

Weboldal: www.boerner.de

Minden érintett személy bármikor közvetlenül felveheti a kapcsolatot a személyes adatok védelméért felelős tisztviselőnkkel az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel és javaslataival kapcsolatban.

4. Sütik

A Börner Distribution International GmbH internetes oldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket az internetböngésző segítségével tárolnak a számítógépes rendszerben.

Sok internetes oldal és szerver használ sütiket. A sütik sok esetben tartalmaznak egy ún. sütiazonosítót. A sütiazonosító egyedi azonosítója a sütinek. Egy karakterláncból áll, amellyel az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők a sütiben tárolt specifikus internetes böngészőhöz. Ez lehetővé teszi, hogy az internetes oldalak és szerverek megkülönböztessék a személyes adatok alanyának egyéni böngészőjét azoktól az internetes böngészőktől, amelyek más sütiket tartalmaznak. Egy specifikus internetes böngészőt fel lehet ismerni és azonosítani a süti egyedi azonosítójának segítségével.

A Börner Distribution International GmbH a sütik használatával felhasználóbarátabb szolgáltatásokat kínálhat a weboldal felhasználóinak, amelyek nélkül a sütik beállítása nem lehetséges.

A sütik használatával az információk és ajánlatok a mi weboldalunkon optimalizálhatóak a felhasználók számára. A sütik lehetővé teszik, hogy felismerjük a weboldalunk felhasználóit. A felismerés célja az, hogy könnyebbé tegyük a felhasználók számára weboldalunk használatát. A weboldal felhasználója, aki sütiket használ, például nem kell minden alkalommal megadnia az elérési adatokat, amikor a weboldalra belép, mert ezeket átveszi a weboldal, és a süti így tárolódik a felhasználó számítógépes rendszerén. Egy másik példa az online áruház kosárjában tárolt sütire.

A felhasználó bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását webhelyünkön az általa használt internetes böngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Továbbá, már beállított sütiket bármikor törölhet az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez minden népszerű internetes böngészőben lehetséges. Ha a felhasználó letiltja a sütik beállítását az használt internetes böngészőben, weboldalunk bizonyos funkciói nem lesznek teljes mértékben használhatók.

5. Az általános adatok és információk gyűjtése

A Börner Distribution International GmbH honlapja általános adatokat és információkat gyűjt, amikor egy adatalany vagy automatizált rendszer felkeresi a weboldalt. Az általános adatok és információk a szerver naplófájljában kerülnek tárolásra. Az összegyűjtött adatok lehetnek (1) az által használt böngésző típusai és verziói, (2) az elérő rendszer operációs rendszere, (3) az a weboldal, ahonnan az elérő rendszer elérte a mi weboldalunkat (úgynevezett hivatkozó oldalak), (4) az aloldalak, (5) az internetes oldalhoz való hozzáférés dátuma és ideje, (6) egy internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) az elérő rendszer internetes szolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek az információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén használhatók.

Amikor az általános adatokat és információkat használjuk, a Börner Distribution International GmbH nem von le következtetéseket az adatalanyra vonatkozóan. Ez az információ szükséges ahhoz, hogy (1) a weboldalunk tartalmát helyesen jelenítsük meg, (2) optimalizáljuk a weboldalunk tartalmát és hirdetéseit, (3) biztosítsuk az információtechnológiai rendszereink és weboldaltechnológiánk hosszú távú életképességét és (4) biztosítsuk a hatóságok számára az információkat, amelyek szükségesek a kiberbűncselekmények esetén történő büntetőeljárásokhoz. Ezért a Börner Distribution International GmbH a névtelenül gyűjtött adatokat és információkat statisztikailag elemezve használja fel, a vállalkozásunk adatvédelme és adatbiztonsága növelése érdekében, és az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmének biztosításához. A szerver naplófájljainak névtelen adatait minden személyes adattól elkülönítve tároljuk.

6. Regisztráció az oldalunkon

Az érintett lehetőséget kap arra, hogy regisztráljon a kezelő weboldalán személyes adatainak megadásával. Azok a személyes adatok, amelyeket a kezelőnek továbbítanak, a regisztrációhoz használt adatlapban meghatározottak. Az adatalapokban megadott személyes adatok kizárólag a kezelő belső felhasználására és saját céljaira gyűjtöttek és tárolódnak. A kezelő kérheti az adatok továbbítását egy vagy több feldolgozónak (például egy csomagküldő szolgáltatásnak), amely személyes adatokat is használ a kezelővel kapcsolatos belső célra.

A kezelő weboldalára történő regisztrációkor az érintett által használt, az internet-szolgáltató (ISP) által hozzárendelt IP-cím, valamint a regisztráció időpontja és ideje is tárolásra kerül. Az adatok tárolása annak fényében történik, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásaink visszaélésszerű használatát, és szükség esetén lehetővé tegyük a elkövetett bűncselekmények nyomozását. Ezért az adatok tárolása szükséges a kezelő biztonságának biztosításához. Ezen adatokat nem adjuk át harmadik feleknek, hacsak nincs törvényi kötelezettség az adatok átadására, vagy ha a továbbítás a büntetőeljárás célját szolgálja.

Az adatközlő regisztrációja, a személyes adatok önkéntes megadásával, a kezelőnek azzal a céllal történik, hogy olyan tartalmakat vagy szolgáltatásokat kínáljon az adatközlőnek, amelyek csak regisztrált felhasználók számára érhetők el az adott témakör miatt. A regisztrált személyek szabadon módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adatokat bármikor, vagy teljesen törölhetik azokat a kezelő adattárából.

Az adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt minden érintettnek arról, hogy az általa kezelt személyes adatok milyen adatokat tartalmaznak. Emellett az adatkezelő a kérelmező kérésére vagy jelzése alapján helyesbíti vagy törli a személyes adatokat, ha nincsenek törvényes tárolási kötelezettségek. Az adatkezelő teljes alkalmazotti köre rendelkezésre áll az érintettek számára kapcsolattartóként ebben a tekintetben.

7. Feliratkozás hírleveleinkre

A Börner Distribution International GmbH weboldalán lehetőség van a felhasználóknak, hogy feliratkozzanak vállalkozásunk hírlevelére. Az erre a célra használt bemeneti maszk meghatározza, hogy milyen személyes adatok kerülnek átadásra, valamint hogy mikor rendeli meg a hírlevelet a kezelőtől.

A Börner Distribution International GmbH rendszeresen tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalkozás ajánlatairól hírlevél útján. Az adatközlő a vállalat hírlevelét csak abban az esetben kaphatja meg, ha (1) rendelkezik érvényes e-mail címmel és (2) feliratkozik a hírlevél küldésére. Egy megerősítő e-mailt küldünk a feliratkozáskor adataikról, jogi okokból, a dupla megerősítési eljárás keretében. Ezt a megerősítő e-mailt arra használjuk, hogy igazoljuk, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint adatközlő jogosult-e a hírlevél fogadására.

A hírlevélre történő regisztráció során az internet-szolgáltató által hozzárendelt számítógépes rendszer IP-címét, valamint a regisztrációkor használt időpontot és dátumot is eltároljuk. Az adatok gyűjtése szükséges annak érdekében, hogy a későbbiekben megértsük a felhasználói e-mail-cím esetleges visszaéléseit, és ezzel a kezelő jogi védelmét szolgálja.

A hírlevélre történő regisztráció során gyűjtött személyes adatokat kizárólag a hírlevelünk küldéséhez használjuk fel. Emellett a hírlevél előfizetőit e-mailben is tájékoztathatjuk, ha ez a hírlevél szolgáltatás működése vagy a regisztráció miatt szükséges, például ha módosítás történt a hírlevél ajánlatában vagy technikai körülmények változtak. A hírlevél szolgáltatás által gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át. A hírlevélre történő előfizetést bármikor megszüntetheti a felhasználó. Az előfizető által a hírlevél küldéséhez adott személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az engedély visszavonásának céljából minden hírlevélben megtalálható egy megfelelő hivatkozás. Lehetőség van arra is, hogy közvetlenül a kezelő weboldalán lemondjon a hírlevélről, vagy más módon is jelezze ezt a kezelőnek.

8. Hírlevél-követés

Az Börner Distribution International GmbH hírlevele úgynevezett nyomkövető pixeleket tartalmaz. A nyomkövető pixel egy apró grafikus elem, amely be van ágyazva az ilyen HTML formátumban küldött e-mailekbe, hogy a logfájlok rögzítése és elemzése lehetséges legyen. Ez lehetővé teszi az online marketingkampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomkövető pixel alapján az Börner Distribution International GmbH láthatja, hogy az adatok alanyai megnyitották-e és mikor nyitották meg az e-mailt, valamint mely linkekre kattintottak az e-mailben.

Az ilyen nyomkövető pixelek által gyűjtött személyes adatokat, amelyeket a hírlevelekben tartalmaznak, az adatkezelő tárolja és elemzi annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél küldését, valamint jobban igazítsa a jövőbeli hírlevelek tartalmát az érintett személy érdeklődéséhez. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik félnek. Az érintettek bármikor jogosultak visszavonni a kettős megerősítéssel történő külön nyilatkozatot. A visszavonás után ezeket a személyes adatokat törli az adatkezelő. A Börner Distribution International GmbH automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevél fogadásával kapcsolatos visszalépést.

9. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

A Börner Distribution International GmbH weboldalán információk találhatóak, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek gyors elektronikus kapcsolatfelvételét az üzemeltetővel, valamint közvetlen kommunikációt velünk, amely magában foglalja a “szokásos elektronikus levelezési” (e-mail) címünk általános címét is. Ha egy adatközlő e-mailben vagy kapcsolati űrlapon keresztül lép kapcsolatba az üzemeltetővel, az adatközlő által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az adatközlő által önkéntesen átadott ilyen személyes adatokat a felhasználóval való kommunikáció vagy a felhasználóval történő kapcsolattartás céljából tároljuk. Az ilyen személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk.

10. Hozzászólás funkció a blogon a webhelyen.

A Börner Distribution International GmbH lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy blogban egyedi kommenteket hagyjanak az egyes blogbejegyzésekhez, amelyek a vezérlő webhelyén találhatók. Egy blog egy webes, nyilvánosan elérhető portál, amelyen egy vagy több ember, úgynevezett blogger vagy webblogger, cikkeket posztolhat vagy gondolataikat jegyezheti le ún blogbejegyzések formájában. A blogbejegyzésekre általában harmadik fél is kommentálhat.

Ha egy adatalany kommentet hagy a blogon, amely a webhelyen van közzétéve, az adatalany által tett megjegyzések is tárolódnak és közzé lesznek téve, valamint az adatalany által választott felhasználónév (pszeudonim) és az észrevétel dátumára vonatkozó információk is. Emellett az adatalany által használt internetes szolgáltató által hozzárendelt IP-címet is naplózzák. Az IP-cím tárolása biztonsági okokból történik, és akkor van szükség rá, ha az adatalany megsérti harmadik felek jogait, vagy a kommentjével törvénytelen tartalmat tesz közzé. Ezért az adatkezelő saját érdekében tárolja ezeket a személyes adatokat, hogy kizárhassa magát az esetleges jogsértésekkel kapcsolatban. Ezeket a gyűjtött személyes adatokat nem adják át harmadik feleknek, hacsak az ilyen átvitel törvény által előírt, vagy az adatkezelő védelmét szolgálja.

11. Rendszeres adattörlés és személyes adatok blokkolása

Az adatkezelő csak annyi ideig dolgozza fel és tárolja az érintett személyes adatait, amennyi az adattárolás céljának eléréséhez szükséges, vagy amennyiben ezt az Európai jogalkotó vagy más jogalkotó jogszabályban előírja, amelyhez az adatkezelő alá van rendelve.

Ha az adattárolás célja nem alkalmazható, vagy ha az Európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt adattárolási időszak lejárt, akkor az adatokat törvényes követelményeknek megfelelően rutinszerűen blokkolják vagy törlik.

12. Adatvédelmi jogok

a) Az érintett jogának a megerősítése

Minden érintettnek jogában áll az Európai jogalkotó által biztosított jog alapján kérni a kezelőtől, hogy tájékoztassa őt arról, hogy az általa érintett személyes adatokat kezelik-e. Ha az érintett élni szeretne ezzel a tájékoztatáshoz való jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot a kezelő bármelyik munkavállalójával.

b) Hozzáférési jog

Minden adatalany jogosult az Európai jogalkotó által biztosított jogra, hogy bármikor díjmentesen tájékoztatást kérjen az adatkezelőtől a személyes adatai tárolásáról, valamint ezek másolatát kérje. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek biztosítják az adatalany számára az alábbi információkhoz való hozzáférést:

az adatok kezelésének céljai;

a kezelt személyes adatok kategóriái;

azok a címzettek vagy címzett-kategóriák, akiknek a személyes adatokat már vagy a jövőben továbbítják, különösen harmadik országokban vagy nemzetközi szervezeteknek;

ha lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az erre vonatkozó kritériumok;

az adatalanyt megillető helyesbítési vagy törlési jog, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos korlátozási jog vagy tiltakozási jog létezése;

az adatalanyt megillető jog, hogy panaszával az adatvédelmi hatósághoz forduljon;

ha a személyes adatokat nem az adatalanytól szerezték, rendelkezésre álló információk az adatok forrásáról;

az automatizált döntéshozatallal, ideértve a profilalkotást is, kapcsolatos információk, amelyekre az 1. és 4. cikk szerinti 22. cikk hivatkozik, és legalább ezekben az.

esetekben a feldolgozáshoz kapcsolódó logika, valamint az érintett személyre gyakorolt jelentőség és várható következmények értelmes információi.

Az adatalany továbbá jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják-e. Ha ez így van, akkor az adatalany jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbítással kapcsolatos megfelelő biztonsági intézkedésekről.

Ha az adatalany élni szeretne ezzel a hozzáférési jogával, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármelyik munkatársával.

c) Helyesbítési jog

Minden adatalany jogosult arra, hogy az Európai Unió jogalkotása által biztosított jog alapján az adatkezelőtől az általa tárolt pontatlan személyes adatok helyesbítését kérje, az indokolatlan késedelem nélkül. A felhasználás céljának figyelembevételével az adatalany jogosult arra, hogy hiányos személyes adatait – beleértve azokat a kiegészítő nyilatkozatok megadásával – kiegészíttessék.

Ha az adatalany élni kíván ezzel a helyesbítési jogával, akkor bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármelyik munkatársával.

d) Törléshez való jog (Elfelejtéshez való jog)

Minden érintettnek joga van az Európai jogalkotó által biztosított jogok alapján arra, hogy az adatkezelőtől az érintett személyes adatainak haladéktalanul történő törlését kérje, és az adatkezelő köteles az érintett személyes adatait haladéktalanul törölni, ha az alábbi indokok egyike alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés nem szükséges:

Az érintett személyes adatai már nem szükségesek a célhoz, amelyekért azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

Az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, amelyen az adatkezelés alapul az GDPR 6. cikk (1) bekezdésének (a) pontja, vagy az GDPR 9. cikk (2) bekezdésének (a) pontja alapján, és ha az adatkezelésre más jogalap nem áll fenn.

Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen az GDPR 21. cikke (1) bekezdése szerint, és nincs kényszerítő erejű jogi ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen az GDPR 21. cikke (2) bekezdése szerint.

Az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték.

Az érintett személyes adatait az Unió vagy a tagállam jogában előírt jogi kötelezettség teljesítése érdekében kell törölni az adatkezelőt terhelően.

Az érintett személyes adatait az GDPR 8. cikke (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatás ajánlatához kapcsolódóan gyűjtötték.

Ha az előbbiek közül bármelyik ok alkalmazandó, és az érintett személyes adatainak törlését kéri, amelyeket a Börner Distribution International GmbH tárol, az érintett bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Börner Distribution International GmbH alkalmazottja gondoskodik arról, hogy a törlési kérelem haladéktalanul teljesüljön.

Amennyiben az adatkezelő személyes adatokat tett közzé, és az GDPR 17. cikke értelmében köteles az adatokat törölni, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és az alkalmazás költségeit, az adatkezelő ésszerű lép.

e) Adatkezelés korlátozásának joga

Minden érintett személy jogot kap az Európai jogalkotó által biztosított adatkezelés korlátozására vonatkozóan, amennyiben az alábbiak egyike teljesül:

Az érintett fél vitatja a személyes adatok pontosságát, és ez időt biztosít a kezelő számára, hogy ellenőrizhesse a személyes adatok pontosságát.

Az adatkezelés jogellenes, és az érintett fél az adatok törlése helyett azok korlátozott felhasználását kéri.

A kezelő már nem szükséges a személyes adatokat az adatkezelés céljaira, de az érintett fél jogi igényeinek érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükségesek.

Az érintett fél tiltakozott az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikke (1) bekezdése szerint, amíg az adatkezelő jogos érdekei az érintett jogos érdekeit felül nem múlják.

Ha az említett feltételek bármelyike teljesül, és az érintett fél kéri az adatkezelés korlátozását a Börner Distribution International GmbH által tárolt személyes adatok tekintetében, akkor bármikor kapcsolatba léphet a kezelő bármely alkalmazottjával. A Börner Distribution International GmbH alkalmazottja haladéktalanul intézkedik az adatkezelés korlátozása érdekében.

 

f) Jog az adathordozhatósághoz.

Minden adatalany jogosult az Európai törvényhozó által biztosított jogra, hogy a vezérlőtől strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja az általa szolgáltatott személyes adatait. Jogosult az adatok másik vezérlőnek való továbbítására is akadályoztatás nélkül, amennyiben az adatkezelés az (a) az 1. cikk (1) bekezdése a GDPR alapján történő hozzájáruláson, vagy az (a) az 1. cikk (9) bekezdése a GDPR alapján történő hozzájáruláson, vagy az (b) az 1. cikk (6) bekezdése a GDPR alapján megkötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, amennyiben az adatkezelés nem szükséges a közérdekű vagy az állami hatóság által gyakorolt hivatalos hatáskörök végrehajtásához.

Továbbá az adatátvitelhez való jog gyakorlása során az adatalany jogosult arra, hogy személyes adatait közvetlenül az egyik vezérlőtől a másik vezérlőhöz továbbítsa, ha az technikailag megvalósítható, és ezzel mások jogait és szabadságát nem sérti.

Az adatátvitelhez való jog érvényesítése érdekében az adatalany bármikor kapcsolatba léphet a Börner Distribution International GmbH bármely alkalmazottjával.

g) Jog az adatokkal kapcsolatos tiltakozásra

Minden adatalany jogosult arra a jogra, amelyet az európai jogalkotó biztosít, hogy az őt érintő személyes adatok kezelése ellen, amely az (e) vagy (f) cikk ponton alapul az GDPR 6(1) cikkében. Ez a profilalkotásra is vonatkozik.

A Börner Distribution International GmbH az ellenzéssel kapcsolatos adatkezelést nem folytatja tovább az esetben, ha nincsenek kényszerítő erejű jogos érdekei az adatkezeléssel szemben, amelyek felülírnák az adatalany érdekeit, jogait és szabadságait, vagy azok jogi igényeinek érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében.

Ha a Börner Distribution International GmbH személyes adatokat dolgoz fel közvetlen marketing célokra, az adatalany jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az őt érintő személyes adatok e célokra történő kezelése ellen. Ez a profilalkotásra is vonatkozik, amennyiben ez közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az adatalany tiltakozik a Börner Distribution International GmbH ellen a közvetlen marketing célokra történő adatkezelés ellen, a Börner Distribution International GmbH nem dolgozza fel tovább az adatokat ezen célokra.

Ezenkívül a személyes adatok feldolgozása ellen a Börner Distribution International GmbH által tudományos vagy történelmi kutatási célokból, vagy statisztikai célokra vonatkozóan a 89. cikk (1) bekezdése alapján lehet kifogást emelni, a személyes helyzetre vonatkozó okokra hivatkozva, hacsak a feldolgozás nem szükséges a közérdekű feladatok ellátásához.

A kifogás joga gyakorlása érdekében az érintett bármikor kapcsolatba léphet a Börner Distribution International GmbH bármely alkalmazottjával. Emellett az érintett szabadon gyakorolhatja az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használata során az 58/2002/EK irányelvvel ellentétben jogát arra, hogy automatizált eszközökkel, technikai specifikációk alkalmazásával érvényesítse kifogásának jogát.

h) Automatizált egyéni döntéshozatal, ideértve a profilalkotást

Minden adatalany jogosult az Európai törvényhozó által biztosított jogra, hogy ne legyen kizárólag automatizált adatfeldolgozás, ideértve a profilalkotást is, által hozott döntés hatálya alatt, amely joghatásokat vagy hasonlóan jelentős mértékben érinti őt, feltéve, hogy a döntés (1) nem szükséges a szerződéskötéshez vagy teljesítéséhez a személyes adatokat kezelő adatkezelő és az érintett között, vagy (2) nem jogosult az Unió vagy tagállami jog, amelynek hatálya alá esik az adatkezelő, és amely megfelelő intézkedéseket is tartalmaz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy (3) nem az adatalany kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés (1) szükséges a szerződéskötéshez vagy teljesítéséhez a személyes adatokat kezelő adatkezelő és az érintett között, vagy (2) az adatalany kifejezett hozzájárulásán alapul, a Börner Distribution International GmbH megfelelő intézkedéseket hoz a jogok és szabadságok, valamint az érintett jogos érdekeinek védelme érdekében, legalábbis biztosítja az érintett jogát, hogy emberi beavatkozást kapjon az adatkezelőtől, hogy kifejthesse álláspontját és vitathassa a döntést.

Ha az adatalany kívánja gyakorolni az automatizált egyedi döntéshozatallal kapcsolatos jogait, bármikor felveheti a kapcsolatot a Börner Distribution International GmbH bármelyik munkavállalójával.

i) Jog az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásához.

Minden adatalany jogában áll az Európai jogalkotó által biztosított jog alapján bármikor visszavonni az adatkezeléshez való hozzájárulását.

Ha az adatalany kívánja gyakorolni a hozzájárulás visszavonásához való jogát, bármikor kapcsolatba léphet a Börner Distribution International GmbH bármely alkalmazottjával.

13. Adatvédelmi előírások az alkalmazásra és a Facebook használatára vonatkozóan.

Ezen a weboldalon a szolgáltató beépítette a Facebook vállalat komponenseit is. A Facebook egy közösségi hálózat.

Egy közösségi hálózat az interneten történő társas összejövetelek helye, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és kölcsönhatásba lépjenek egy virtuális térben. Egy közösségi hálózat lehetőséget nyújthat vélemények és tapasztalatok cseréjére, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára személyes vagy üzleti jellegű információk nyújtását. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználóinak, hogy magánprofilokat hozzanak létre, feltöltsék a képeiket, és kapcsolatot építsenek barátjaikkal.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok. Ha valaki az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, akkor az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Minden egyes alkalommal, amikor a felhasználó az általunk üzemeltetett egyik egyedi oldalra látogat, amelybe a Facebook komponensei (Facebook pluginek) vannak beépítve, az adatkezelési rendszerében található webböngésző automatikusan letölti a Facebook által a Facebook komponensen keresztül megjelenítendő megfelelő Facebook komponenst. Az összes Facebook pluginek áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el. Ennek a technikai eljárásnak a során a Facebook értesítést kap arról, hogy a felhasználó melyik részoldalt látogatta meg webhelyünkön.

Ha a személyes adatok tulajdonosa ugyanabban az időben be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook minden alkalommal észleli, hogy a személyes adatok tulajdonosa hívja fel weboldalunkat, és az egész tartózkodása alatt melyik konkrét aloldalt látogatta meg a személyes adatok tulajdonosa az internetes oldalunkon. Ezt az információt a Facebook komponens gyűjti össze, és összekapcsolja a személyes adatok tulajdonosának a megfelelő Facebook fiókjával. Ha a személyes adatok tulajdonosa rákattint az általunk beépített Facebook gombok egyikére, például a “Tetszik” gombra, vagy ha a személyes adatok tulajdonosa kommentet ír, akkor a Facebook összekapcsolja ezt az információt a személyes adatok tulajdonosának személyes Facebook felhasználói fiókjával és eltárolja a személyes adatokat.

A Facebook mindig megkapja, a Facebook komponensen keresztül, az információt a személyes adatok tulajdonosának weboldalunk látogatásáról, amikor a személyes adatok tulajdonosa ugyanabban az időben be van jelentkezve a Facebookra, amikor hívják fel weboldalunkat. Ez akkor is megtörténik, ha a személyes adatok tulajdonosa nem kattint a Facebook komponensre. Ha a személyes adatok tulajdonosa nem szeretné, hogy az információkat továbbítsuk a Facebooknak, akkor megelőzheti ezt azzal, hogy kilép a Facebook-fiókjából, mielőtt felhívja weboldalunkat.

A Facebook adatvédelmi irányelve, amely a https://facebook.com/about/privacy/ oldalon érhető el, információkat nyújt a Facebook által gyűjtött, feldolgozott és felhasznált személyes adatokról. Emellett ott magyarázzák, hogy milyen beállítási lehetőségek állnak rendelkezésre a személyes adatok tulajdonosának a magánéletének védelme érdekében. Továbbá, különböző konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adattovábbítás megszüntetését a Facebookra. Ezeket az alkalmazásokat a személyes adatok tulajdonosa használhatja az adattovábbítás megszüntetéséhez a Facebookra.

14. Adatvédelmi előírások a Google Analytics alkalmazásáról és használatáról (anonimizálási funkcióval)

Ezen a weboldalon a kezelő beépítette a Google Analytics komponenst (az anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webanalitika a webhelylátogatók viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtéséből, összegyűjtéséből és elemzéséből áll. Az egy webanalitikai szolgáltatás többek között adatokat gyűjt a webhelyről, ahonnan az adott személy érkezett (az úgynevezett hivatkozó), melyik aloldalakat tekintette meg, vagy hogy milyen gyakran és milyen ideig nézte meg egy aloldalt. A webanalitikát főként a webhely optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics komponens üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A webanalitika érdekében a kezelő használja a “_gat. _anonymizeIp” alkalmazást a Google Analytics-en keresztül. Ezzel az alkalmazással a Google az adatalany internetkapcsolatának IP-címét lerövidíti és anonimizálja, ha a webhelyeinkhez az Európai Unió egy tagállamából vagy egy másik a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet megállapodásához csatlakozó államból történik hozzáférés.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google a gyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja, hogy értékelje webhelyünk használatát, és online jelentéseket készítsen, amelyek megmutatják tevékenységeinket webhelyünkön, és más szolgáltatásokat nyújtson nekünk az internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics egy cookie-t helyez el az adatalany információs technológiai rendszerén. A cookie-k definíciója a fentebb található. A cookie beállításával a Google képes az oldalunk használatának elemzésére. Minden egyes oldal meghívásakor, amelyet a vezérlő üzemeltet és amelybe a Google Analytics komponenst integrálták, az adatalany információs technológiai rendszerének internetböngészője automatikusan adatokat továbbít a Google Analytics komponensen keresztül az online hirdetések céljából és a jutalékok elszámolásához a Google számára. Ezen technikai eljárás során a Google vállalat tudomást szerez személyes információkról, mint például az adatalany IP-címe, amely a Google számára, többek között, a látogatók és kattintások eredetének megértéséhez és azután jutalék elszámolásokat létrehozni.

A cookie-t arra használják, hogy olyan személyes információkat tároljanak, mint a hozzáférési idő, az a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és az adatalany weboldalunk látogatásainak gyakorisága. Minden egyes látogatáskor, az ilyen személyes adatokkal együtt, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, az adatokat az Egyesült Államokban található Google szerverekre továbbítják. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárások révén gyűjtött személyes adatokat harmadik fél számára is továbbíthatja.

Az adatalany, ahogy fentebb is említettük, bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását weboldalunkon a használt webböngésző megfelelő beállításainak megfelelően és ezzel tartósan megtagadhatja a cookie-k beállítását. Az ilyen beállítások alkalmazása az internetes böngészőben megakadályozza a Google Analytics cookie-jának beállítását az adatalany információs technológiai rendszerén. Ezen felül, a Google Analytics által már használt cookie-kat bármikor törölheti az adatalany webböngészője vagy más szoftverprogramok segítségével.

Ezenkívül a felhasználónak lehetősége van tiltakozni a Google Analytics által generált adatok gyűjtése ellen, amelyek a weboldal használatával kapcsolatosak, valamint ezek feldolgozása ellen a Google által, és az ilyen adatok kizárása érdekében. E célból a felhasználónak letöltenie kell a böngészőbeépülő modult a következő linkről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, majd telepítenie kell azt. Ez a böngészőbeépülő modul a JavaScript segítségével jelzi a Google Analytics felé, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos bármilyen adat vagy információ ne legyen továbbítva a Google Analytics számára. A böngészőbeépülő modulok telepítése a Google által tett tiltakozásként értékelendő. Ha a felhasználói információtechnológiai rendszert később törlik, formázzák, vagy újratelepítik, akkor a felhasználónak újból telepíteni kell a böngészőbeépülő modulokat a Google Analytics letiltása érdekében. Ha a böngészőbeépülő modult eltávolítják a felhasználó vagy bármely más, az ő hatáskörébe tartozó személy, vagy letiltják, akkor lehetséges a böngészőbeépülő modulok újratelepítése vagy újraaktiválása.

További információk és a Google alkalmazható adatvédelmi rendelkezései az alábbi linken érhetők el: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és http://www.google.com/analytics/terms/us.html. A Google Analytics további magyarázata a következő linken található: https://www.google.com/analytics/.

15. Adatvédelmi rendelkezések a Google+ alkalmazás és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon a kezelő beépítette a Google+ gombot komponensként. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat egy szociális találkozóhely az interneten, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak egymással és egy virtuális térben interakcióba lépjenek. Egy közösségi hálózat lehetőséget nyújthat az álláspontok és tapasztalatok cseréjére, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti információkat nyújtson. A Google+ lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználói számára, hogy magánprofilokat hozzanak létre, képeket töltsenek fel és kapcsolatot létesítsenek baráti kérések révén.

A Google+ üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A kezelő által üzemeltetett, és amelyen Google+ gomb van beépítve, minden egyes oldalának meghívásakor az adatközlő információtechnológiai rendszerében futó internetböngésző automatikusan letölti a Google+ gomb megfelelő Google+ gomb komponensét. Ennek a technikai eljárásnak a során a Google tudomást szerez arról, hogy a felhasználó melyik konkrét részoldalát látogatta meg a weboldalunknak. A Google+ -ról részletesebb információ található a következő webhelyen: https://developers.google.com/+/.

Ha az adatközlő ugyanakkor bejelentkezik a Google+-hoz, akkor a Google minden egyes alkalommal felismeri, amikor az adatközlő weboldalunkra látogat, és az internetes oldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt arról tudomást szerez, hogy az adatközlő melyik konkrét részoldalait látogatta meg az internetes oldalunkon. Ezt az információt a Google+ gombon keresztül gyűjtik, és a Google összeveti ezt az adatközlővel kapcsolatos megfelelő Google+ fiókkal.

Ha a felhasználó rákattint a weboldalon integrált Google+ gombra és ezáltal Google+ 1 ajánlást ad, akkor a Google hozzárendeli ezt az információt a személyes Google+ felhasználói fiókhoz és tárolja a személyes adatokat. A Google tárolja a felhasználó Google+ 1 ajánlását, amelyet a felhasználó elfogadott a feltételek és szabályok szerint nyilvánosan elérhetővé tesz. Ezután a felhasználó által ezen a weboldalon adott Google+ 1 ajánlás, valamint egyéb személyes adatok, például a felhasználó által használt Google+ fióknév és tárolt fotó, további Google szolgáltatásokon tárolódnak és feldolgozódnak, például a Google keresőmotor keresési eredményeiben, a felhasználó Google fiókjában vagy más helyeken, például internetes oldalakon, vagy reklámokkal kapcsolatban. A Google továbbá képes összekapcsolni az ezen a weboldalon történt látogatást más, a Google-n tárolt személyes adatokkal. A Google további személyes adatokat rögzít annak érdekében, hogy javítsa vagy optimalizálja a különböző Google szolgáltatásokat.

A Google+ gomb segítségével a Google információt kap arról, hogy a felhasználó meglátogatta-e a weboldalunkat, ha a felhasználó az oldalunkra való hívás pillanatában be van jelentkezve a Google+ fiókjába. Ez független attól, hogy a felhasználó rákattintott-e a Google+ gombra vagy sem.

Ha a felhasználó nem szeretné továbbítani a személyes adatokat a Google-nak, akkor megakadályozhatja ezt azzal, hogy kijelentkezik a Google+ fiókjából, mielőtt meglátogatja a weboldalunkat.

További információ és a Google adatvédelmi szabályzata elérhető a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ oldalon. A Google+ 1 gombra vonatkozó további referenciákat a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy oldalon találhatóak.

16. Adatvédelmi rendelkezések a Google AdWords alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon a szolgáltató Google AdWords-öt integrált. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotorának és a Google hirdetési hálózatának találati oldalain. A Google AdWords segítségével a hirdető előre meghatározhatja a kulcsszavakat, amelyekkel akkor jelenik meg az hirdetés a Google keresési eredményein, amikor a felhasználó olyan kulcsszóra keres, ami kapcsolódik az adott hirdetéshez. A Google hirdetési hálózatban a hirdetéseket automatikus algoritmus használatával releváns weboldalakra helyezik el, figyelembe véve az előre meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, EGYESÜLT ÁLLAMOK.

A Google AdWords célja az, hogy weboldalunkat promótálja azáltal, hogy releváns hirdetéseket helyez el harmadik fél weboldalain és a Google keresési találati oldalain, valamint harmadik fél hirdetéseit jeleníti meg a mi oldalunkon.

Ha a felhasználó egy Google hirdetésen keresztül jut el weboldalunkra, a Google egy konverziós sütit helyez el a felhasználó adatfeldolgozó rendszerében. A süti meghatározásáról az előző pontban van szó. A konverziós süti 30 napig érvényes és nem használható a felhasználó azonosítására. Ha a süti nem járt le, akkor a konverziós süti arra szolgál, hogy ellenőrizzék, bizonyos aloldalakat, például az online boltrendszer kosarát meghívták-e a weboldalunkon. A konverziós süti segítségével mind a Google, mind a szolgáltató megérti, hogy az a személy, aki egy AdWords-hirdetésen keresztül érkezett a weboldalunkra, generált-e értékesítést, azaz vásárolt vagy lemondott egy termék értékesítéséről.

Ezen a weboldalon a szolgáltató Google AdWords-öt integrált. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotorának és a Google hirdetési hálózatának találati oldalain. A Google AdWords segítségével a hirdető előre meghatározhatja a kulcsszavakat, amelyekkel akkor jelenik meg az hirdetés a Google keresési eredményein, amikor a felhasználó olyan kulcsszóra keres, ami kapcsolódik az adott hirdetéshez. A Google hirdetési hálózatban a hirdetéseket automatikus algoritmus használatával releváns weboldalakra helyezik el, figyelembe véve az előre meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, EGYESÜLT ÁLLAMOK.

A Google AdWords célja az, hogy weboldalunkat promótálja azáltal, hogy releváns hirdetéseket helyez el harmadik fél weboldalain és a Google keresési találati oldalain, valamint harmadik fél hirdetéseit jeleníti meg a mi oldalunkon.

Ha a felhasználó egy Google hirdetésen keresztül jut el weboldalunkra, a Google egy konverziós sütit helyez el a felhasználó adatfeldolgozó rendszerében. A süti meghatározásáról az előző pontban van szó. A konverziós süti 30 napig érvényes és nem használható a felhasználó azonosítására. Ha a süti nem járt le, akkor a konverziós süti arra szolgál, hogy ellenőrizzék, bizonyos aloldalakat, például az online boltrendszer kosarát meghívták-e a weboldalunkon. A konverziós süti segítségével mind a Google, mind a szolgáltató megérti, hogy az a személy, aki egy AdWords-hirdetésen keresztül érkezett a weboldalunkra, generált-e értékesítést, azaz vásárolt vagy lemondott egy termék értékesítéséről.

17. Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazás használatára vonatkozóan.

Ez a szöveg arról szól, hogy a weboldal kezelője Instagram komponenseket integrált a weboldalra, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy képeket és videókat osszanak meg a weboldalon.

Az Instagram LLC az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltető vállalata. Amikor a felhasználó meglátogatja a weboldal egy adott oldalát, az Instagram komponens automatikusan letöltődik, és az Instagram tudomást szerez a meglátogatott oldalról.

Ha a felhasználó bejelentkezett az Instagramra, amikor a weboldalt látogatja, az Instagram észleli a meglátogatott oldalt, és összekapcsolja a megfelelő Instagram-fiókkal.

Ha a felhasználó az egyik Instagram gombra kattint a weboldalon, az Instagram összehasonlítja ezeket az információkat a személyes Instagram-felhasználói fiókkal, és eltárolja a személyes adatokat.

Ha a felhasználó nem szeretné, hogy az adatait az Instagramra továbbítsák, akkor megelőzheti ezt azzal, hogy kijelentkezik az Instagram-fiókjából a weboldal látogatása előtt. További információ és az Instagram adatvédelmi rendelkezései megtalálhatók a weboldalukon.

18. Adatvédelmi rendelkezések a Twitter alkalmazás és használatával kapcsolatban.

Ezen a weboldalon a kezelő Twitter összetevőket integrált. A Twitter egy többnyelvű, nyilvánosan elérhető mikroblog szolgáltatás, amelyen a felhasználók úgynevezett “tweeteket” vagyis rövid üzeneteket publikálhatnak és terjeszthetnek, amelyek 280 karakterre vannak korlátozva. Ezek az üzenetek mindenki számára elérhetőek, beleértve azokat, akik nem jelentkeztek be a Twitterbe. A tweetek megjelennek a felhasználó követői előtt. A követők más Twitter felhasználók, akik követik egy felhasználó tweetjeit. Emellett a Twitter lehetővé teszi széles közönség elérése hashtag-ek, linkek vagy újraküldések révén.

A Twitter üzemeltetője a Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok.

Minden egyes alkalommal, amikor a kezelő által üzemeltetett egyik egyedi oldalról, amelyre egy Twitter komponens (Twitter gomb) volt integrálva, a felhasználók információs technológiai rendszere automatikusan letölti a Twitter megfelelő komponensének megjelenítését. További információk a Twitter gombokról elérhetők a https://about.twitter.com/de/resources/buttons oldalon. Ennek a technikai eljárásnak a során a Twitter tudomást szerez arról, hogy melyik konkrét aloldalunkat látogatta meg a felhasználó. A Twitter komponens integrálásának célja ennek a weboldalnak a tartalmának újraközlése annak érdekében, hogy lehetővé tegye a felhasználóink számára, hogy bevezessék ezt az oldalt a digitális világba és növeljék a látogatószámunkat.

Ha az adatközlő ugyanakkor be van jelentkezve a Twitterre, a Twitter minden egyes oldalhíváskor, amelyet az adatközlő végrehajt a weboldalunkon, és az adatközlő teljes tartózkodása idején megfigyeli, melyik specifikus részoldalunkat látogatta meg az adatközlő. Az információgyűjtés ezt a Twitter-komponensen keresztül történik, és az adatközlő Twitter-fiókjához kapcsolódik. Ha az adatközlő rákattint az általunk integrált Twitter-gombok egyikére, akkor a Twitter hozzárendeli ezt az információt az adatközlő személyes Twitter-felhasználói fiókjához és tárolja a személyes adatokat.

A Twitter megkapja az információt a Twitter-komponensen keresztül, hogy az adatközlő meglátogatta a weboldalunkat, amennyiben az adatközlő be van jelentkezve a Twitterre az oldalunk hívásakor. Ez független attól, hogy az illető rákattintott-e a Twitter-komponensre vagy sem. Ha az adatközlő nem szeretné, hogy az információk továbbításra kerüljenek a Twitternek, akkor megakadályozhatja ezt a Twitter-fiókjából való kijelentkezéssel az oldalunk hívása előtt.

A Twitter adatvédelmi rendelkezéseit az alábbi weboldalon érheti el: https://twitter.com/privacy?lang=en.

19. A adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések a YouTube alkalmazás és használatáról szólnak.

Ezen az oldalon az adatkezelő YouTube komponenseket használ. A YouTube egy internetes videóportál, amely lehetővé teszi videókészítők számára, hogy ingyenesen feltöltsék videóikat és más felhasználók számára is elérhetővé tegyék azokat, akik szintén ingyen nézhetik, értékelhetik és kommentálhatják azokat. A YouTube-on mindenféle videót lehet közzétenni, így elérhetőek teljes filmek és TV-műsorok, zenei videók, előzetesek és felhasználók által készített videók is az internetes portálon keresztül.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, EGYESÜLT ÁLLAMOK. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, EGYESÜLT ÁLLAMOK.

Minden alkalommal, amikor az adott oldalak egyikét meglátogatja az adatkezelő által üzemeltetett weboldalon, amelyen YouTube komponensek (YouTube videó) vannak integrálva, az adatokat kezelő személy információtechnológiai rendszerének internetes böngészője automatikusan letölti a megfelelő YouTube komponens megjelenítését. További információk a YouTube-ról elérhetőek a https://www.youtube.com/yt/about/en/ weboldalon. Az ilyen technikai folyamat során a YouTube és a Google is tudja, melyik konkrét aloldalát látogatta meg a honlapunkon az adatkezelés alatt álló személy.

Ha az adatkezelés alatt álló személy bejelentkezett a YouTube-ra, a YouTube minden alkalommal felismeri a YouTube videót tartalmazó aloldal meglátogatását, és tudja, hogy az adatkezelés alatt álló személy melyik konkrét aloldalát látogatta meg a weboldalunkon. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti és hozzárendeli az adatkezelés alatt álló személy YouTube-fiókjához.

A YouTube és a Google értesülnek a YouTube komponens révén arról, hogy a felhasználó meglátogatta webhelyünket, ha a felhasználó az oldalunkra történő hívás pillanatában bejelentkezett a YouTube-ra. Ez független attól, hogy a személy rákattintott-e egy YouTube videóra vagy sem. Ha a személy nem szeretné, hogy az információ átkerüljön a YouTube-ra és a Google-höz, akkor ezt megakadályozhatja, ha kilép a saját YouTube fiókjából, mielőtt felhívja webhelyünket.

A YouTube adatvédelmi rendelkezései, amelyek elérhetők a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/-n található oldalon, tájékoztatást nyújtanak a YouTube és a Google által kezelt személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

20. Adatvédelmi rendelkezések a Belboon alkalmazás és használatával kapcsolatban

Ezen a honlapon a kezelő Belboon összetevőket integrált. A Belboon egy német affiliate hálózat, amely affiliate marketinget kínál. Az affiliate marketing egy internetes értékesítési forma, amely lehetővé teszi az internetes oldalak kereskedelmi üzemeltetői, az úgynevezett kereskedők vagy hirdetők, számára, hogy hirdetéseket helyezzenek el olyan harmadik fél weboldalain, amelyek általában kattintási vagy eladási jutalékokon keresztül fizetnek, például az értékesítési partnerek, vagyis az affiliate-ek vagy kiadók. A kereskedő az affiliate hálózaton keresztül biztosít egy hirdetési eszközt, például egy hirdetési banner vagy más alkalmas internetes reklámot, amelyet ezután az affiliate saját internetes oldalaira integrál vagy más csatornákon, például kulcsszó-reklámozás vagy e-marketing segítségével népszerűsít.

A Belboon AdCell üzemeltetője a Belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin.

A Belboon cookie-t helyez az adatkezelési szubjektum információs technológiai rendszerében. A cookie-k definíciója az előzőleg elmagyarázott. A Belboon követő cookie-ja nem tárol személyes adatokat. Csak az affiliate azonosító száma, azaz a potenciális ügyfél közvetítéséért felelős partner, valamint egy webhely látogatójának sorszáma és a kattintott hirdetési eszköz tárolódik. Ennek az adatnak a tárolásának a célja az affiliate és a kereskedő közötti jutalékfizetések feldolgozása, amelyeket az affiliate hálózaton keresztül, azaz a Belboon-on dolgoznak fel.

Ahogy azt fentebb említettük, az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon, megfelelő beállításokat alkalmazva az internetes böngészőben, és ezzel véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. Az ilyen beállítások a Belboon számítástechnikai rendszerén a cookie-k beállítását is megakadályozzák. Továbbá, a Belboon által már használt cookie-kat bármikor törölhetjük az internetes böngészőn keresztül vagy más szoftverprogramok segítségével.

A Belboon vonatkozó adatvédelmi előírásai elérhetők a https://www.belboon.com/en/about-us/privacy/ oldalon.

21. Adatvédelmi rendelkezések a Novalnet AG alkalmazásáról és használatáról

A kezelő beépített Novalnet AG komponenseket a weboldalon. A Novalnet AG teljes körű fizetési szolgáltató, amely többek között foglalkozik fizetési folyamatokkal. Ha az érintett választ fizetési módot az online áruház rendelési folyamatában, az érintett adatai automatikusan továbbításra kerülnek a Novalnet AG részére. A fizetési lehetőség kiválasztásával az érintett hozzájárul a személyes adatainak ezen továbbításához a fizetés feldolgozása céljából. A Novalnet részére továbbított személyes adatok általában tartalmazzák a keresztnév, vezetéknév, cím, nem, e-mail cím, IP-cím és szükség esetén a születési dátum, telefonszám, mobiltelefonszám és egyéb adatokat a fizetés feldolgozásához. Az adott vásárlási szerződés feldolgozásához szükséges személyes adatok között szerepelnek az adott rendeléssel kapcsolatos adatok is. Különösen az olyan fizetési információk cseréje is előfordulhat, mint a banki adatok, a kártyaszám, lejárati dátum és CVC-kód, az áruk és szolgáltatások adatai és árai. A adatátvitel kifejezetten az azonosítási ellenőrzés, a fizetési adminisztráció és a csalás elleni védelem céljára történik. Az adatkezelő akkor továbbít adatokat a Novalnet AG részére, ha adott esetben jogos érdek áll fenn a továbbításra. Az adatcserék során a Novalnet AG és az adatkezelő között továbbított személyes adatokat a Novalnet AG hitelügynökségeknek is továbbíthatja az azonosítás és a hitelképesség ellenőrzése céljából. A Novalnet AG továbbá szolgáltatóknak vagy alvállalkozóknak is kiadhatja a személyes adatokat, amennyiben ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Az érintett személynek lehetősége van arra, hogy bármikor visszavonja az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását a Novalnet AG felé. A visszavonás nem érinti az olyan személyes adatokat, amelyeket feldolgozni, használni vagy továbbítani kell a (szerződéses) fizetési folyamat során.

21. Fizetési mód: Adatvédelmi rendelkezések a Klarna fizetési szolgáltató felhasználásáról.

A “vásárlás számlára” és “direkt terhelés” fizetési módokkal történő fizetés esetén a vételár igénye Novalnet AG-n keresztül mint fizetési intézményen keresztül kerül átadásra a Financial Management Solutions GmbH-nak (InfinitePay márkanéven), (továbbiakban “InfinitePay”). A fizetés feldolgozásához szükséges adatok továbbításra kerülnek az InfinitePay részére. Az InfinitePay a vásárlás fizetési módjával kapcsolatosan végzi az azonosítás és a hitelképesség ellenőrzését. A feldolgozás az Art. 6. § (1) bekezdésének f) pontja alapján azon az érdeken alapul, hogy különböző fizetési módokat kínáljunk, valamint azon az érdeken alapul, hogy védelmet biztosítsunk a fizetésképtelenség ellen. Önnek joga van okai alapján, az Ön konkrét helyzetére vonatkozóan, bármikor tiltakozni a személyes adatainak ezen feldolgozása ellen az Art. 6. § (1) bekezdésének f) pontja alapján. Az Önt érintő személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tiltakozását bármikor bejelentheti nekünk. Az InfinitePay adatvédelmi irányelvei elérhetők itt: https://www.infinitepay.de/datenschutzhinweise. Ha információkat szeretne kapni az Önt érintő személyes adatok felhasználásáról, bármikor felveheti a kapcsolatot az datenschutz@fms-mainz.de címen. Az adatok rendelkezésre bocsátása szükséges az Ön által kért fizetési mód szerződésének megkötéséhez. Az adatok megadásának elmulasztása azt eredményezi, hogy az Ön által kért fizetési mód szerződése nem jön létre.

22. Adatvédelmi rendelkezések a PayPal fizetési szolgáltató használatáról

Ezen a weboldalon a kezelő PayPal komponenseket integrált. A PayPal egy online fizetési szolgáltató, melynek fizetéseit úgynevezett PayPal-fiókokon keresztül kezelik, amelyek virtuális magán- vagy üzleti fiókokat képviselnek. A PayPal képes virtuális fizetéseket is feldolgozni hitelkártyákon keresztül, ha a felhasználónak nincs PayPal-fiókja. A PayPal-fiók egy e-mail cím által van kezelve, ezért nincsenek klasszikus fiókszámok. A PayPal lehetővé teszi, hogy online fizetéseket indítson harmadik feleknek, vagy fizetéseket fogadjon. A PayPal befogadói funkciókat is ellát és vevővédelmi szolgáltatásokat kínál.

A PayPal európai működő vállalata a PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

Ha a személyes adatokat megadó alany a megrendelési folyamat során az online boltban a “PayPal” fizetési lehetőséget választja, akkor automatikusan továbbítjuk a személyes adatokat PayPal-hoz. A fizetési feldolgozáshoz szükséges személyes adatok átvitele érdekében az adatokat megadó alany beleegyezik az adattovábbításba a fizetési folyamat során történő fizetési lehetőség kiválasztásával.

Az általad PayPal-nak továbbított személyes adatok általában magukban foglalják a keresztnév, vezetéknév, címet, e-mail címet, IP-címet, telefonszámot, mobiltelefonszámot vagy más adatokat, amelyek szükségesek a fizetés feldolgozásához. A vásárlási szerződés feldolgozása is ilyen személyes adatokat igényel, amelyek kapcsolódnak a megfelelő rendeléshez.

Az adatok továbbítása a fizetési feldolgozás és a csalás elleni védelem érdekében történik. A vezérlő személyes adatokat továbbít a PayPal-nak, különösen akkor, ha a továbbítás tekintetében jogos érdek áll fenn. A PayPal és a vezérlő közötti személyes adatok cseréje a PayPal által gazdasági hitelügynökségeknek továbbítva kerül sor, a személyazonosság és a hitelképesség ellenőrzésére.

Ha szükséges, a PayPal átadhat személyes adatokat leányvállalatainak, szolgáltatóinak vagy alvállalkozóinak annak érdekében, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket vagy az adatokat feldolgozzák a rendelésben.

Az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulást a felhasználó bármikor visszavonhatja a PayPal-tól. Az visszavonás nem érvényes azokra az adatokra, amelyeket (szerződéses) fizetési feldolgozás keretében kell feldolgozni, használni vagy továbbítani.

A vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket a PayPal a https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full oldalon található.

23. Fizetési mód: Adatvédelmi rendelkezések a Sofortüberweisung fizetési szolgáltató használatáról

Ezen a weboldalon a kezelő Sofortüberweisung komponenseket integrált. A Sofortüberweisung egy olyan fizetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi az interneten történő termékek és szolgáltatások készpénz nélküli fizetését. A Sofortüberweisung egy technikai eljárás, amely lehetővé teszi az online kereskedő számára a fizetési megerősítés azonnali megkapását. Ez lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy a megrendelés után azonnal szállítson termékeket, szolgáltatásokat vagy letöltéseket a vásárlónak.

A Sofortüberweisung üzemeltetője a SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Németország.

Ha az érintett a “azonnali átutalás” lehetőséget választja fizetésként az online boltunkban a megrendelés folyamatában, akkor az érintett adatai továbbításra kerülnek a Sofortüberweisung számára. A fizetési feldolgozás érdekében szükséges személyes adatok továbbításával az érintett e fizetési lehetőség kiválasztásával hozzájárul a személyes adatok továbbításához.

A közvetlen átutalással történő vásárlás esetén a vevő elküldi a PIN-kódot és a TAN-t a Sofort GmbH-nak. A Sofortüberweisung technikai ellenőrzés után végrehajtja az átutalást az online kereskedő részére, és további adatok lekérdezésével ellenőrzi a bankszámla hozzárendelését. Az online kereskedő automatikusan értesül a pénzügyi tranzakció végrehajtásáról.

A azonnali banki átutalás során történő személyes adatok között szerepel a vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím, IP-cím, telefonszám, mobiltelefonszám, vagy más adatok, amelyek a fizetési feldolgozáshoz szükségesek. Az adatok továbbítása a fizetési feldolgozás és a csalás elleni védelem célját szolgálja. A felügyelő azonnal átadja más személyes adatokat is, még akkor is, ha a továbbításra jogos érdek fennáll. A Sofortüberweisung és a felügyelő közötti személyes adatokat a Sofortüberweisung továbbítja gazdasági hitelügynökségeknek. Ez a továbbítás azonosítási és hitelképességi ellenőrzés céljából történik.

A Sofortüberweisung az összefüggő vállalatoknak, szolgáltatóknak vagy alvállalkozóknak személyes adatokat szolgáltat a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez, vagy az adatok feldolgozásához szükséges mértékben.

A személyes adatok kezeléséhez a személynek lehetősége van bármikor visszavonni a hozzájárulását a Sofortüberweisungtól. Az visszavonás nem érinti azokat a személyes adatokat, amelyeket a (szerződéses) fizetési feldolgozás során kell feldolgozni, használni vagy továbbítani.

A Sofortüberweisung vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseit a következő linken találhatóak: https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

24. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjául szolgáló GDPR 6. cikke (1) bekezdése a) pontja szolgál a jogalapként az olyan adatkezelési műveleteknél, amelyekhez az érintett adott hozzájárulást egy adott adatkezelési cél érdekében. Ha a személyes adatok kezelése a szerződés teljesítése érdekében szükséges az érintett fél által kötött szerződés esetén, mint például az áruk szállítása vagy más szolgáltatások nyújtása, akkor az adatkezelés az GDPR 6. cikke (1) bekezdése b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik az előzetes szerződéses intézkedésekre is, például a termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó érdeklődés esetén. Ha a cégünk köteles jogszabály által előírt adatkezelésre, például adófizetési kötelezettség teljesítésére, akkor az adatkezelés az GDPR 6. cikke (1) bekezdése c) pontján alapul. Ritka esetekben az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy életvédelme érdekében szükséges lehet. Ez például akkor lenne a helyzet, ha egy látogató sérülést szenvedne a cégünkben, és a neve, életkora, egészségbiztosítási adatai vagy más fontos információi továbbítani kellene az orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ebben az esetben az adatkezelés az GDPR 6. cikke (1) bekezdése d) pontján alapul. Végül az adatkezelési műveletek az GDPR 6. cikke (1) bekezdése f) pontján alapulhatnak. Ez a jogalap arra szolgál, hogy az olyan adatkezelési műveletek esetében használják, amelyek nem tartoznak az előbb említett jogalapok valamelyikébe, ha az adatkezelés a mi cégünk vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek érvényesítése érdekében szükséges, kivéve, ha az érintett személyes adatainak védelméhez kapcsolódó érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai felülírják ezeket az érdekeket. Az ilyen adatkezelési műveletek különösen megengedettek, mert az Európai jogalkotó kifejezetten említette őket. Az Európai jogalkotó szerint jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelés irányítójának ügyfele (47. preambulumbekezdés 2. mondat GDPR).

25. Az adatkezelő vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek.

Ha az adatkezelés az 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik, akkor a mi jogos érdekünk a vállalkozásunk végrehajtása az összes munkavállalónk és részvényeseink javára.

26. Az időtartam, amely alatt az adatokat tároljuk.

Az időtartamot a megfelelő jogszabályi megőrzési időszak határozza meg. Ennek lejárta után a megfelelő adatokat rendszerint töröljük, ha azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez.

27. Személyes adatok szolgáltatása jogszabályi vagy szerződéses követelmény lehet. Az adatok megadása szükséges lehet a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez. Az érintett személynek kötelessége megadni a szükséges személyes adatokat, és az adatok megadásának elmulasztása súlyos következményekkel járhat, például a szerződés megkötésének vagy teljesítésének lehetetlenségével.

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok egy részének rendelkezésre bocsátása részben jogszabályi előírásokból (pl. adószabályozás) eredhet, vagy szerződéses rendelkezések is előírhatják (pl. információk a szerződő félről). Néha szükséges lehet személyes adatokat kérni az érintettől a szerződés megkötéséhez, melyeket ezután általunk kell feldolgozni. Az adatkezelő például jogosult személyes adatokat kérni az érintettől, ha a vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt eredményezheti, hogy a szerződést az érintettel nem lehet megkötni. A személyes adatok rendelkezésre bocsátása előtt az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot az alkalmazottal. Az alkalmazott tisztázza az érintettel, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátása jogszabályi előírásból, szerződéses kötelezettségből, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges-e, van-e kötelezettség személyes adatok megadására, és ha nem adják meg az adatokat, milyen következményekkel járhat az adatkezelés tekintetében.

28. Automatizált döntéshozatal létezése

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ez az adatvédelmi irányelv az External Data Protection Officers adatvédelmi irányelvek generátorával készült, amelyet a WBS-LAW Médiajogi Ügyvédekkel együttműködve fejlesztettek ki.